Książeczka SANEPIDu

kolportaż

 

Współcześnie książeczka sanepidowska wymagana jest w pracy hostessy. Jeszcze kilka lat temu nie było to obowiązkiem przy każdego typu promocji. Obecnie niezależnie czy to praca przy degustacjach, czy promocje rowerów czy innego sprzętu, wymóg posiadania książeczki sanepidowskiej jest konieczny. Jest to także ogromnym plusem dla klientów, gdyż mają pewność, że reklamowany produkt jest zgodny z zasadami BHP. Mamy pewność, że osoba legitymująca się taką książeczką nie jest nosicielem żadnych wirusów, czy zakażona czynnikami chorobotwórczymi. W przypadku kontroli sanepidu brak takiej książeczki przez hostessę jest dotkliwie karany. Koszt wyrobienia książeczki sanepidowskiej nie jest zbyt kosztowny i czasochłonny. Koszt badań w Sanepidzie i wyrobienie takiego dokumentu wynosi od 60zl do 100zl. Czas realizacji jest różny, oscyluje między 10 dniami a 3 tygodniami. Wynajmowane hostessy powinny posiadać książeczkę sanepidowska. Regulacje prawne wprowadzając taki wymóg są bardzo surowe w przypadku nieposiadania książeczki przez hostessy. Praca w charakterze hostessy jest odpowiedzialna. W szczególności obowiązki związane z degustacją produktów w supermarketach wymagają przestrzegania zasad BHP.

kolportaż

 

 

Posiadanie książeczki sanepidowskiej wymagane jest nie tylko w pracy jako hostessa, ale także w restauracjach jako kelnerka, czy innych stanowiskach, gdzie ma się styczność z jedzeniem. Takie wymogi świadczą o większej świadomości społeczeństwa o możliwych zakażeniach. Nawet bywając w najdroższych restauracjach istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów. Dlatego też przestrzegając zasad BHP jest tak ważne na każdym stanowisku i w każdej pracy. Książeczka sanepidowska nie wydawana jest bezterminowo. Co jakiś czas należy potwierdzić jej ważność lekarza. Wynajmowane hostessy na targi czy inne imprezy mają ogromne zadania, oprócz eksponowania reklamowanych produktów, muszą dostosowywać się do zasad higieny pracy, gdyż nieodpowiedzialność w tej kwestii niesie za sobą ogromne zagrożenia.