skuteczne źródło reklamy

kolportaż ulotek

Ulotka, gazetka, folder – drukowane materiały dostarczone bezpośrednio do skrzynki pocztowej odbiorcy niezmiennie stanowią silne i skuteczne źródło reklamy.

Najistotniejsze jest, aby kolportaż ulotek przebiegł sprawnie, a materiały były atrakcyjne i dopasowane do grupy docelowej.