Prawidłowe przygotowanie akcji „ roznoszenie ulotek „

kolportaż ulotek

 

Aby prawidłowo przygotować kolportaż ulotek konieczne jest przejście przez kilka etapów  tj
 
- określenie celu (informacyjny ,sprzedażowy, wizerunkowy),
- przedstawienie ekonomicznie uzasadnionych celów,
- określenie możliwości sprzedażowych podmiotu (punktu, placówki),
- uwzględnienie specyfiki terenu (wybór terenu w zależności od ciągów komunikacyjnych nośności punktów klienta),
- określenie częstotliwości,
- określenie budżetu.