Między prawdą, a kolportażem ulotek

kolportaż ulotek

 

Kolportaż ulotek jest jedną z forma pracy dorywczej. Jej beneficjentami są w dużej mierze, osoby młode, z zerowym doświadczeniem zawodowym.Dlatego, że nie za wiele się od nich wymaga, to stawki są bardzo niskie. 

Te wyżej wymienione czynniki powodują, że ulotkarzom, po prostu nie chce się pracować. Są leniwi i nastawieni na unikanie pracy. Ważne, aby zawsze przy kolportażu ulotek patrzeć ludziom na ręce.