Dystrybucja ulotek w dużym mieście

Istnieje wiele form reklamy firmy. Nie wszystkie są jednakowo efektywne, ale wszystkie mają na celu dotarcie do klienta, przekazanie i zachęcenie do skorzystania z oferty. Jedną z tych najefektywniejszych jest kolportaż ulotek.