Raportowanie

 

kolportaż ulotek warszawa

 

Raportowanie z kolportażu ulotek powinno uwzględniać kilka ważnych informacji:

1. Kolportaż ulotek to forma reklamy związana w dużej mierze z interakcją. Dlatego, też potrzebny jest nam raport obejmujący liczbę wydanych ulotek względem pozyskanych Klientów. Ten współczynnik daje nam możliwość oceny jakości i skuteczności kampanii. 

2. Fotograficzna dokumentacja zdjęciowa. Zdjęcia są dowodem wydania ulotek w poszczególnych lokalizacjach. W związku z tym, powinniśmy wymagać od Kolporterów, dokumentacji pracy w ten sposób. 

3. Sygnał z nadajników GPS. Sygnał z nadajnika GPS jest weryfikacją czasu pracy i jej rzetelności. Dzięki temu, możemy jednoznacznie określić położenie kolporterów względem danej chwili. 

Wydawanie ulotek to ważny proces, mający na celu efekt finansowy - przełożenie reklamy na realne zyski. Dlatego też, zachęcam, aby realizując zlecenie, wymagali Państwo od swoich podwykonawców wyżej wskazanych informacji.