Dystrybucja ulotek reklamowych w Katowicach

dystrybucja

Dystrybucja ulotek reklamowych na terenie Katowic, nie należy do przyjemnych rzeczy. Praca wiąże się przede wszystkim z dużą rozbieżnością dotyczącą liczby dostępnych skrzynek w odniesieniu do danej dzielnicy. Przykładem jest tutaj centrum Katowic. Kolportując tam ulotki w nakładzie większym niż 10 000 sztuk jesteśmy skazani na niepowodzenie. Natomiast w innej dzielnicy wymagany nakład będzie oscylował w granicach 5 000 sztuk ulotek.

Efektywny kolportaż ulotek na terenie Katowic, powinien być związany z opracowaniem pełnego planu dystrybucji. Dopiero mając dane statystyczne jesteśmy w stanie zaplanować dystrybucję ulotek tak, aby nasza kampania uzyskała zadowalające wyniki.